شرح اصول فقه(شرح فارسی بر اصول فقه مظفر(رح)
131 بازدید
ناشر: ناصر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرح اصول فقه (شرح فارسی بر اصول فقه مظفر (رح) ) در دو جلد ارزانترین شرحها میباشد چه آنکه متن کامل کتاب اصول فقه همراه با شرح آن جمعا در دو جلد تنظیم شده.