رد بر کمونیسم (رد بر گفتار ژرژ پلتسر) در اصول مقدماتی فلسفه
57 بازدید
ناشر: قم انتشارات ناصر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1365
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی