زند گیّ عا لم برزخ
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مقاله عالم برزخ از نظر قرآن کریم دراین مقاله بامطالب ذیل آشنا میشویم : زندگی در عالم برزخ آغاز زندگی واقعی و جاوید است و روح در قالب برزخی وارد میگردد و زندگی اصلی را شروع می نماید ! وسیع و گسترده است و توام با آگاهی و شعور و درک و فهم در سطح عالی می باشد و حتی به کائنات و موجودات عالم و تکوین و عجائب وغرائب دست رسی حاصل میکند و در نهایت رفاه ولذت و خوشی وشادمانی در جوار ائمه معصومین علیهم السلام بوده وحتی از دنیا و مافیها بکلی فراموش می نماید و شرط مهم واساسی جهت زندگی پسندیده در عالم پس از مرگ ایمان سالم واعتقادات صحیح و راستینی به خداوند و انبیاء وائمه معصومین علیهم السلام (شیعه واقعی بودن)واعمال صالحه است!
دانلود