با قرآن باشیم!
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله مطالب ذیل را مرور خواهیم نمود : یک: گسترده گیّ اسمان ها. دو: وسعت بهشت. سه: زندگی عالم برزخ . چهار: جهت عبرت عذاب برزخی ، دردنیا نشان داده شده است . پنج : اسرافیل خیلی عظیم الجثّه است . شش:دقّت در آیات قرآنی قلب را نورانی ، می سازد . هفت: ترس از خداوند باعث رحمت الهی میشود. هشت: اگر با قران باشیم میتوانیم با خداوند هم کلام باشیم . نه: اصحاب جنگ جمل اولیای خدا بودند ده:امانت داری دوامانت پیامبر/ص/ باعث نجات خواهد بود ! یا محوّ ل الحول والا حوال حوّل حالنا الی احسن الحال . سید عبدالله اصغری اغاز سال 1391 – 1433 ج 1.
دانلود