ترجمه الغدیر
47 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیدۀ ترجمۀ الغدیر: کتاب شریف الغدیر در11 جلد به زبان عربی چاپ و منتشر شده است واین یازده جلد توسّط شخصیّتهای معروف ترجمه شده است وکلّ ترجمه یازده جلد ،به حدود 22 جلد رقم خورده است ویازده جلد ازآن رادر این سایت ملا حظه می فرمایید ودراین یازده جلد ، تا جلد پنجم الغدیر، ترجمه شده است وبقیّۀ مجلّدات،که 13 جلد میباشد، بعدا وارد سایت خواهد شد امید وارم که از کتاب شریف الغدیر نوشتۀ مرحوم علا مۀ امینی بزرگ افتخار جهان تشیّع، بهره مند گردید التماس دعا
دانلود